Politik

Sådan kan fremdriftsreformen justeres

Akademikerne har spillet ind med konkrete forslag til de politiske forhandlinger om justering af fremdriftsreformen. Akademikerne håber forligspartierne bag den udskældte reform kan nå til enighed om at få luget ud i reformens kontraproduktive og rigide bestemmelser, som hæmmer kvaliteten og relevans i uddannelserne, og som også har vist sig håbløst administrativt fordyrende.

Akademikerne foreslår, at bestemmelsen om tvangstilmelding til eksamen fjernes. I stedet tildeles de studerende en såkaldt ECTS-bank på 30 ECTS. ECTS-banken giver den enkelte studerende mulighed for at tage ejerskab over sit studieforløb inden for en fleksible ramme på 30 ECTS og under hensyn til en nødvendig faglig progression.

Akademikernes forslag til justering af fremdriftsreformen

Konference om fremdriftsreformen

Akademikerne afholder endvidere konference den 29. oktober 2015 i København om fremdriftsreformen:

Konference: Fremdriftsreformen til Eftersyn – Når Hastighed Trumfer Kvalitet og Relevans

Læs Finn R. Larsens, formand for Akademikerne, åbningstale til konferencen

 

[X]