Politik

Ros til nyt fælles akkrediteringssystem

AC vil gerne rose uddannelsesministeren for med sit oplæg til nyt akkrediteringssystem at udvise vilje til at omsætte fine ord til handling om øget tillid til universiteterne og de andre videregående uddannelsesinstitutioner.

Uddannelsesministeren vil erstatte den ressourcetunge uddannelsesakkreditering med institutionsakkreditering. Det nuværende akkrediteringsparadigme er med rette kritiseret for at være alt for tungt og bureaukratisk uden reel nytteværdi for universiteternes arbejde med uddannelsernes kvalitet og relevans.

AC er meget tilfreds med ministerens udspil til institutionsakkreditering, der lægger vægt på institutionernes interne kvalitetssikring og egenkontrol med uddannelsernes kvalitet og relevans. Udspillet understreger behovet for en stærk kvalitets- og relevanskultur i samarbejde mellem ledelse og videnskabelige medarbejdere.

I ministerens oplæg ses en række aftryk fra AC's forslag til nyt akkrediteringssystem fra november 2011, blandt andet behovet for særakkreditering af uddannelser med systematisk overledighed.

Også sammentænkningen af et kvalitetssikringssystem, der både favner akkreditering og evaluering, har været et stort ønske fra AC. Derfor er det glædeligt, at det foreslås, at universitetsuddannelserne nu igen bliver genstand for tematisk evaluering. Det vil hermed blive muligt at få belyst bestemte temaer eller kvalitetsproblemer, der går på tværs af uddannelser og institutioner.

Endvidere lægger ministeren i oplægget vægt på en samlet koordinering af uddannelsesudbuddet. AC har tidligere argumenteret for behovet for en samlet koordinering af uddannelsesudbuddet men er tøvende overfor, hvorvidt det meget omfangsrige forslag om prækvalificering er den rette vej at gå - også selv om prækvalificering kun skal ske i overgangen hen mod institutionsakkreditering.

Ministeren sendte i går sit oplæg til nyt fælles akkrediteringssystem til institutionerne og interessenter med henblik på at indgå i dialog om oplægget. AC ser frem til at bidrage til dette arbejde.

 

[X]