Politik

Redegørelse om sammenhæng i uddannelserne

AC ser mange gode signaler i uddannelsesministerens redegørelse om bedre sammenhæng i de videregående uddannelser men desværre også lidt for nemme mellemregninger på, hvordan visionen kan realiseres uden at kompromittere uddannelsernes kvalitet og niveau.

Uddannelsesminister Morten Østergaard fremlægger i dag sin redegørelse for et mere sammenhængende videregående uddannelsessystem. AC forudser, at nogle af tiltagene, hvis de realiseres, vil betyde en udhuling af uddannelsernes kvalitet trods ministerens besværgelser om, at kvaliteten ikke må sænkes med tværtimod skal hæves.

Blandt tiltagene er en afskaffelse af suppleringskurser fra 2013 for professionsbachelorer, der ønsker adgang til en kandidatuddannelse. AC har tidligere foreslået, at brugerbetalingen på suppleringskurserne afskaffes, fordi brugerbetalingen udgør en alvorlig barriere for videreuddannelse. Men det er vigtig at fastholde, at faglige niveauhensyn taler for, at professionsbachelorer skal supplere deres uddannelse for at få adgang til en kandidatuddannelse. AC finder det derfor forsimplet at anskue faglig supplering som en barriere. Suppleringskurser er netop med til at skabe forudsætning for en bedre sammenhæng mellem uddannelsesniveauerne i det videregående uddannelsessystem. 

AC er enig med ministeren i behovet for at få skabt et mere sammenhængende videregående uddannelsessystem. Et system der ikke skaber unødig forsinkelse for den enkelte, der ønsker at videreuddanne sig til højest mulige niveau i forhold til evner og motivation. AC vil i den kommende reformproces konstruktivt spille ind med forslag til, hvordan realiseringen af visionen om bedre sammenhæng kan realiseres, uden at uddannelsernes kvalitet og niveau sættes over styr.

Redegørelsen kan ses her:

http://fivu.dk/publikationer/2012/stoerre-sammenhaeng-i-det-videregaaende-uddannelsessystem/stoerre-sammenhaeng-i-det-videregaaende-uddannelsessystem.pdf

 

 

 

 

 

 

 

[X]