Politik

Principper for fremtidig styring af universiteterne

Siden regeringen i foråret annoncerede sit styringseftersyn af universiteterne, og de øvrige videregående uddannelsesinstitutioner, har rygtebørsen omkring Slotsholmen været på overarbejde. Ikke mindst med gisninger om mulige modeller for udpegning af de eksterne bestyrelsesmedlemmer. Mens vi venter på et reformudspil fra regeringen, har Akademikerne formuleret seks principper for en fremtidig styring af universiteterne.

Principperne danner samtidig grundlag for tre konkrete forslagsmodeller for dels bestyrelsernes sammensætning, dels et nyt formaliseret samarbejdstiltag for universiteterne på uddannelsesområdet samt et nyt dialog- og forhandlingsorienteret koncept for udviklingskontrakterne.

De seks konkrete principper fra Akademikerne anerkender statens behov for at sikre, at samfundets investeringer i universiteternes kerneopgaver forvaltes på forsvarlig vis af institutionerne. Men principperne afspejler samtidig en vurdering af, at statens legitime styringsbehov er tippet over, drevet af en kontraproduktiv mistillid og detailregulering af sektoren.

Med principperne og de tre konkrete løsningsmodeller ønsker Akademikerne at bidrage til en åben og reel debat om styringen af universiteterne og om balancen mellem institutionshensyn og samfundshensyn. Det er afgørende, at de fremtidige styringsmæssige rammer sætter universiteterne i stand til at løfte samfundets berettigede forventninger om at levere forskning og forskningsbaserede uddannelser på højeste internationale niveau.  

Læs notatet her

For yderligere information kontakt:
Lars Qvistgaard, formand for akademikerne, 2147 2686, lqv@ac.dk

[X]