Politik

Planlægger ministeriet en paladsrevolution på universiteterne?

Akademikernes formand Lars Qvistgaard retter i dagens Berlingske en skarp kritik af regeringens planer om ministerudpegede bestyrelser på landets universiteter. Et universitets væsentligste aktiv er dets troværdighed. Og troværdighed hænger uløseligt sammen med uafhængighed.

Det er direkte skadeligt for de danske universiteters internationale omdømme og, i sidste ende, mulighed for at bedrive fremragende forskning, hvis universiteterne påtvinges noget, der, uanset intentionen, kan opfattes som politiske kommisærer. En model med ministerudpegede bestyrelser vil skabe en direkte forbindelse mellem minister og/eller ministeriet og universitetet, hvilket kun ses i det gamle Østeuropa, fra tiden før Murens fald.

Akademikerne anbefaler i stedet, at regeringen retter blikket mod de bedste universiteter i verden. Storbritannien har to universiteter i verdens top 5, Cambridge og Oxford. Disse universiteter har udstrakt selvstyre. Og stærke mekanismer sikrer en formel og fuldstændig uafhængighed mellem stat og universitet, ligesom der er meget opmærksomhed på universiteternes uafhængighed.

Det betyder ikke, at staten ikke styrer. Eksempelvis er der en række bindinger på de økonomiske midler, der tildeles universiteterne, både til forskning og uddannelse. Og selvfølgelig kan staten forfølge legitime, politiske hensyn med kontrakter, økonomi og lovgivning.

Det utænkelige er derimod den gamle østeuropæiske model, at man kontrollerer ledelsen af universitetet for derved at sikre sig, at man ikke bliver sagt imod.

Læs her indlægget i Berlinske, 29. september 2016.

For yderligere information: Formand Lars Qvistgaard, mobil 21 47 26 86.

[X]