Politik

Opgør med sejlivet myte om overuddannelse

Tak fra Akademikerne til Rockwool Fondens Forskningsenhed for deres nye bog om afkast af uddannelse. Det er den mest grundige afdækning af emnet, der har været udarbejdet til dato.

Bogen afliver myten om, at vi uddanner for mange akademikere og at akademikere arbejder på lavere niveau end uddannelsen tilsiger. Analyserne af kandidaternes job og lønforhold viser, at kandidaterne enten finder job som ligger i direkte forlængelse af uddannelsen, eller finder noget andet, der skaber lige så stor værdi. Der er således ikke noget der tyder på, at der uddannes for mange akademikere. Det ”mætningspunkt” som debattører fra tid til anden argumenter for, har altså ikke indfundet sig.

”Rockwool Fonden Forskningsenhed er med sin bog med til at bidrage til en vigtig kvalificering af uddannelsesdebatten. Forskerne dokumenterer, at akademikere i høj grad er en samfundsøkonomisk værdifuld og fleksibel arbejdskraft. Igennem de senere år har den offentlige debat været domineret af en sejlivet diskurs om, at vi overuddanner os. Lad os nu få sat politisk fokus på en reel samfundsudfordring, nemlig hvordan vi kan få uddannelsesløftet flere ufaglærte.” udtaler Lars Qvistgaard.

Den nye bog fra Rockwool Fonden viser, at det også fremadrettet vil være god økonomi at investere i uddannelse på alle niveauer. Det gælder både for dem, der allerede har en uddannelse, og ved at løfte ufaglærte uddannelsesmæssigt.

Akademikernes gennemgang af de vigtigste resultater fra bogen "Afkast af uddannelse – det samfundsmæssige og individuelle rationale", Rockwool Fondens Forskningsenhed kan ses her.

[X]