Politik

Ministerudvalg skal forbedre sammenhæng mellem uddannelser

Regeringen har nedsat et tværministerielt udvalg, der skal bidrage til en samlet politik for de videregående uddannelser.

Udgangspunktet for udvalgets arbejde er regerings målsætning om at 60 pct. af en ungdomsårgang i 2020 skal have en videregående uddannelse, heraf at 25 pct. skal have en lang videregående uddannelse. Ambitionen er en samlet politik, der skal bidrage til større fleksibilitet og sammenhæng i det videregående uddannelsessystem, styrke uddannelsernes kvalitet og relevans, samt sikre, at ressourcerne anvendes omkostningseffektivt, som det hedder i kommissoriet for udvalgets arbejde. 

Væk med konkurrerende søjletænkning
AC hilser initiativet velkomment og har da også tidligere, blandt andet sammen med FTF, netop argumenteret for behovet for en sammenhængende politik for det videregående uddannelsessystem. Alt for meget uddannelsespolitik har i gennem de senere år båret præg af en parallel og konkurrerende søjletænkning, der hverken er i de studerende eller samfundets interesse.

Ind med bedre sammenhæng og mere fleksibilitet
AC vil derfor gerne kvittere regeringen for at sætte de videregående uddannelsers kvalitet og relevans på den politiske dagsorden. Nu hvor de videregående uddannelser er blevet samlet i et ministerium, er der efter mange år med ministeriel ressortdeling af de videregående uddannelser, i den grad behov for at få lavet en samlet analyse af hele området. En analyse der kan skabe basis for konkrete anbefalinger til et mere sammenhængende og fleksibelt uddannelsessystem, der matcher de aktuelle og fremadrettede udfordringer i et udviklings- og vækstperspektiv.

Uddannelsesministeren sidder for bordenden af udvalget, der også tæller børne- og undervisningsministeren, finansministeren, beskæftigelsesministeren, økonomi- og indenrigsministeren, erhvervs- og vækstministeren. Udvalget forventes at afslutte sit arbejde i december 2012.

Kommissorium for ministerudvalget for videregående uddannelser

[X]