Politik

Mere prestige til undervisningen og uddannelserne på universiteterne

Kvalitetsudvalget har som bekendt afgivet sin endelige rapport. Det er Akademikernes vurdering, at udvalget ikke mindst har bidraget med et godt analytisk grundlag til at få igangsat de nødvendige politiske initiativer, der kan sikre en højere prioritering af uddannelserne og undervisningen på landets universiteter.

Akademikerne har i forlængelse af Kvalitetsudvalgets arbejde, på opfordring fra uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen, spillet ind med seks konkrete forslag til tiltag, der kan skabe øget fokus og prestige til undervisnings- og uddannelsesopgaven på universiteterne.

Akademikerne foreslår følgende tiltag:

1. Styrket fokus på undervisningskompetencer ved ansættelse 2. Adjunkturet som normal start på en videnskabelig karriere 3. Balance mellem basismidler og eksterne forskningsmidler 4. Undervisningsret og -forpligtelse 5. Minimum af basismidler til sikring af forskningsbaseringen 6. Prestigefyldt UnderviserAkademi (Helsinki-modellen)

Forslagene til tiltag retter sig dels mod institutionerne og dels mod det politisk administrative niveau.

De seks forslag er fremsendt til uddannelsesministeren og til Folketingets Uddannelsesudvalg, der efterfølgende har bedt ministeren kommentere henvendelsen fra Akademikerne. Endvidere er forslagene sendt til Danske Universiteter og de otte rektorer.

Seks konkrete forslag til tiltag der kan skabe øget prestige og fokus på undervisning og uddannelse på universiteterne

[X]