Politik

Kære statsminister, hvor er visionerne for uddannelserne?

Heller ikke i år tildeles de videregående uddannelser megen plads i statsministerens åbningstale. To linjer bliver det til. To linjer hvor statsministeren glæder sig over, at Danmark bruger flere penge på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser end nogensinde. Hvad statsministeren glemmer at fortælle, er, at universiteterne og øvrige uddannelsesinstitutioner er underlagt massive besparelser i disse og kommende år som konsekvens af regeringens sparepolitik. Eksempelvis mister universiteterne mere end 3 mia. kr. i de kommende fem år til deres uddannelser. Faktum er, at Danmark bruger færre penge pr. studerende og elev end nogensinde.

Statsministerens regnestykke går kun op, fordi der er kommet flere studerende og elever på uddannelserne. Det er i sig selv positivt, at flere får en uddannelse, men med regeringens sparepolitik er der færre penge pr. studerende og pr. elev. Det betyder, at kvaliteten af den uddannelse de studerende og eleverne modtager bliver udhulet.

Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, udtaler:
”Regeringens visionsløse milliardbesparelser på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser har konsekvens for uddannelsernes kvalitet. Med besparelserne ser vi fyringsrunder i underviserstaben på universiteterne og de øvrige uddannelsesinstitutioner, lukning af fag og faglige miljøer og mindre tid til vejledning og feedback af de studerende. Det er uholdbart, når det vi som samfund har brug for, er uddannelser af høj kvalitet - ikke ringere kvalitet,” siger Lars Qvistgaard.

”Vi får fremover i endnu højere grad brug for dygtige og veluddannede personer til alle dele af det danske samfund og dansk erhvervsliv, der allerede i dag konkurrerer benhårdt på et globalt marked for videnstunge produkter og serviceydelser. Derfor kan det ikke understreges nok, hvorfor det er så uhyre vigtigt, at vi som samfund betragter uddannelse som en investering og ikke som en udgift,” siger Lars Qvistgaard.


Læs uddrag af regeringens lovprogram med de mest relevante AC-lovforslag

[X]