Politik

Ja tak til erhvervskandidater i virksomhederne

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind vil give studerende mulighed for at tage en kandidatuddannelse på deltid, mens de arbejder i en virksomhed. Det er en kæmpe gevinst for både erhvervslivet, universiteterne og de studerende, mener erhvervsorganisationerne Dansk Erhverv og DI, Danske Universiteter og Akademikerne.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind åbner nu for, at studerende på videregående uddannelser kan blive ansat i en virksomhed, mens de tager en kandidatuddannelse på deltid over fire år. Det kaldes en erhvervskandidatuddannelse, og ministeren vil sætte en forsøgsordning i gang.

Landets universiteter, Akademikerne og erhvervsorganisationerne Dansk Erhverv og Dansk Industri er varme tilhængere af erhvervskandidatordningen. Erhvervskandidatordningen giver mulighed for at skabe bedre sammenhæng mellem uddannelse og arbejdsmarked. Den vil først og fremmest være en gevinst for de studerende, men også koble erhvervslivet og universiteterne tættere på hinanden.

”Erhvervskandidaten har stået højt på vores ønskeliste længe, så vi har det brede smil fremme i Danske Universiteter. Erhvervskandidaten er en klog kobling mellem arbejdsmarked og uddannelse. Det her vil styrke både det private erhvervsliv og den studerendes muligheder for at få en god erhvervsrettet universitetsuddannelse” siger Per Michael Johansen, næstformand for Danske Universiteter
 
”Erhvervskandidatuddannelsen er en helt ny måde at tænke uddannelse på. Det vil skabe en langt bedre sammenhæng mellem uddannelse og arbejdsmarked. Det vil betyde, at studerende får konkrete erhvervserfaring som de kan tage direkte med ind i deres kandidatuddannelser. Det mener vi vil give nye kandidater, som er meget bedre rustede til efterfølgende job – for langt de flestes vedkommende på det private arbejdsmarked.” siger Charlotte Rønhof, underdirektør i DI.
 
”Vi er super begejstrede for ministerens udspil. Erhvervskandidatordningen rummer et stort potentiale og er noget, vi har efterspurgt i flere år. Vores medlemsvirksomheder efterlyser, at kandidaterne i højere grad kan koble deres uddannelser med arbejdslivet. Forretningsforståelse kan man ikke lære til en forelæsning – det skal læres ude i virksomhederne. Med denne ordning får vi en fleksibel uddannelsesmulighed, der både kan resultere i endnu dygtigere kandidater og give ny viden til virksomhederne,” siger Mette Fjord Sørensen, der er uddannelses- og forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv.

”Erhvervskandidaten er et godt alternativ for studerende, der ønsker en uddannelse, hvor fagene kan få liv i en praktisk virkelighed sideløbende med studiet. Der eksisterer en del forskningssamarbejder mellem virksomheder og universiteter, mens uddannelsessamarbejdet er langt mere sparsomt. Med erhvervskandidaten får universiteterne nu mulighed for at knytte tættere bånd til virksomhederne til gavn for de studerende, uddannelserne og virksomhederne. Vi ved fra talrige undersøgelser, at studerende med relevant erhvervserfaring har markant lavere ledighedsrisiko end studerende uden erhvervserfaring,” siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.
 
Fakta
•       Med erhvervskandidatordningen kan studerende blive ansat i en virksomhed, mens de læse deres kandidatuddannelse. Dermed får de fire år til at gennemføre uddannelsen mod de sædvanlige to år.
•       De studerende får ikke SU under uddannelsen, men aflønnes af virksomhederne.

Kontaktinformation:
Charlotte Rønhof, underdirektør DI, tlf. 20 60 69 69
Mette Fjord Sørensen, uddannelses- og forskningspolitisk chef, Dansk Erhverv tlf. 91 37 31 11
Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, tlf. 21 47 26 86
Per Michael Johansen, næstformand i Danske Universiteter, tlf. 27 78 73 02

[X]