Politik

Ingen overraskelser i SU-aftalen

Regeringen har forhandlet en reform af SU-systemet og de videregående uddannelser på plads, som skal få flere studerende hurtigere gennem uddannelsen og skaffe et provenu på 2,2 mia. kr. i 2020.

Det har længe været kendt, at en reform af SU-systemet og de videregående uddannelser, skal bidrage til finansieringen af Vækstplan DK. Som ventet kommer det til at ske gennem direkte besparelser i SU-systemet og gennem afledte effekter ved hurtigere gennemførsel.

For de studerende på universitetsuddannelserne betyder gennemførelsen af SU-aftalen en række ændrede vilkår for deres studieadfærd - primært af økonomisk karakter. Fx bliver SU'en begrænset til normeret tid ved studiestart mere end 2 år efter adgangsgivende eksamen. Derudover indeholder SU-aftalen en række nye krav til universiteterne.

Aftalen indeholder følgende hovedinitiativer:

 • SU i op til 12 måneder ud over normeret tid til studerende, der starter deres videregående uddannelse inden for to år efter adgangsgivende eksamen
 • Øgede krav i SU systemet til de studerende om fremdrift på videregående uddannelser
 • Ændret SU til hjemmeboende
 • Målretning af SU til gymnasiale suppleringskurser (GSK)
 • Højst fem ungdomsuddannelser med SU
 • Afdæmpet regulering af SU i perioden 2014 til 2021
 • Forhøjelse af satsen for fribeløb for SU-modtagere
 • Udbetaling af bonus til studerende, der bliver færdige på under normeret studietid
 • Øget støtte til befordringsgodtgørelse
 • Opfølgning på EU-domstolens dom i sag C-46/12, L.N.
 • Nye rammer på de videregående uddannelser, der støtter en aktiv studiegennemførelse, herunder studiestartsstøtte

Aftaletekst: Reform af SU-systemet og rammerne for studiegennemførelse (PDF)

[X]