Politik

Høring: Studiefremdriftsreform på universitetsuddannelserne

Akademikerne er i udgangspunktet enig i behovet for at understøtte en mere hensigtsmæssig studiefremdrift. For der er vitterligt store forskelle i de gennemsnitlige studietider mellem landets universiteter. Dog har Akademikerne et væsentligt forbehold: Hensynet til hurtig studiefremdrift må aldrig sættes over hensynet til uddannelsernes kvalitet og faglige niveau.

I forlængelse heraf anbefaler Akademikerne, at der efter passende tid følges op med en evaluering af, hvorledes kvaliteten af uddannelserne påvirkes af studiefremdriftsreformens forskellige tiltag. Herunder ikke mindst hvorledes frafaldet og kvaliteten af uddannelserne påvirkes af den styrkede økonomiske incitamentsstyring ved den nye færdiggørelsesbonusordning, som er indført med studiefremdriftsreformen.

Læs Akademikernes høringssvar her

[X]