Politik

Handlingsplan for styrket internationalisering I

Høringsvar fra Akademikerne: Akademikerne finder handlingsplanens målepunkter nyttige og relevante, men må dog samtidig bemærke det kritisable i, at regeringen ignorerer, at udgangspunktet for de forskellige videregående uddannelsesområders internationalisering vitterligt er vidt forskellig.

Det er direkte misvisende når handlingsplanen i målepunkt 1 henviser til, at (kun) 17 pct. af alle danske studerende i 2011 havde været på udenlandsk studie- eller praktikophold i løbet af deres uddannelse. De 17 pct. er et gennemsnitstal og dækker over, at 4,1 pct. af de studerende på erhvervsakademiuddannelserne har været på udlandsophold, mens det tilsvarende er 27,9 pct. af de universitetsstuderende, der har været på udlandsophold under deres studie.

Akademikerne skal derfor komme med en generel opfordring om ikke at benytte gennemsnitstal for videregående uddannelsesområder, hvor gennemsnittet dækker over ganske forskellige forhold og derfor ikke giver mening og i værste fald bliver decideret misvisende.

Akademikernes høringssvar vedr. handlingsplan for styrket internationalisering af de videregående uddannelser

 

[X]