Politik

Høring: Akkrediteringsbekendtgørelse og vejledning

Kriteriernes relevans for de forskellige institutionstyper i det videregående uddannelsessystem, bør tillægges større vægt end ønsket om at lave fælles bestemmelser og kriterier, der skal kunne favne alle institutionstyper.

Læs Akademikernes høringssvar over udkast til bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye uddannelser

Læs Akademikernes høringssvar over udkast til vejledning om institutionsakkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

[X]