Politik

Gode uddannelser skal være endnu bedre

Udvalg om bedre universitetsuddannelser (UUU) har givet regeringen sine anbefalinger til, hvorledes vi som samfund kan få endnu bedre forskningsbaserede uddannelser. Udvalgets anbefalinger retter sig mod lovgiverne i Folketinget, mens andre anbefalinger har adresse til universiteterne. Akademikerne har deltaget i udvalgsarbejdet, der blev nedsat i starten af 2017 af uddannelsesminister Søren Pind.

Akademikerne finder særligt udvalgets anbefaling om at forlænge bachelorers retskrav på den naturlige kandidatoverbygning til fx 2-3 år for væsentlig. En sådan nyskabelse vil give en større fleksibilitet og vekselvirkning mellem universitetsuddannelserne og arbejdsmarkedet samtidig med, at det fastholder 3+2-strukturen som hovedstruktur for universitetsuddannelserne.

Birgit Bangskjær, chefkonsulent i Akademikerne og medlem af Udvalget om bedre universitetsuddannelser, udtaler:

”Vi har i UUU indgående diskuteret forskellige varianter af retskravet for bachelorer i forhold til fordele og ulemper. Jeg er meget glad for, at et enigt udvalg anbefaler at forlænge retskravet til naturlig kandidatoverbygning. For det betyder, at vi på en klog måde kan udvikle et akademisk bachelorarbejdsmarked, idet dygtige og ambitiøse bachelorer også vil kunne se fordelen ved at prøve kræfter med arbejdsmarkedet, fordi de med et forlænget retskrav ved, at de på et senere tidspunkt kan vende tilbage til universitetet for at færdiggøre deres uddannelse på kandidatniveau”, siger Birgit Bangskjær.

”Vi har bestemt ikke været enige om alt, og mange forskellige interesser har da også være repræsenteret i udvalget. Men vi er enige om, at universiteterne skal levere forskningsbaserede kandidatuddannelser på højeste internationale niveau med høj studieintensitet og læringsudbytte. Jeg håber, regeringen og Folketinget deler ambitionen og analysen, for det kræver en politisk forståelse og villighed til at sikre tilstrækkelig finansiering, hvis ambitionerne skal indfries. Fra Akademikerne anbefaler vi, at de årlige 2 pct. besparelser på uddannelse bliver fjernet, ligesom vi anbefaler, at taxameterløftet for de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser gøres permanent,” siger Birgit Bangskjær.

Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, udtaler:

”Jeg noterer mig, at udvalgets analyser bekræfter de akademiske uddannelsers store samfundsøkonomisk værdi, og at de offentlige investeringer i universitetsuddannelserne betaler sig, ja faktisk er en rigtig god forretning for Danmark. Udvalgets analyser af de fremtidige kompetencekrav bekræfter ligeledes, at behovet for at uddanne dygtige akademikere til samfund og erhvervsliv ikke vil blive mindre fremover, tværtimod. Udvalgets analyser er vigtige, fordi de bidrager til en vigtig erkendelse af de akademiske uddannelsers samfundsmæssige betydning og værdi. Og her i 2018 ser vi, at dansk økonomi nu langt om længe er kommet ud af skyggen af finanskrisen i 2008; vi skal allerede nu til at forholde os til begyndende flaskehalse på dele af det akademiske arbejdsmarked,” siger Lars Qvistgaard.

Udvalget har også en række anbefalinger for, hvorledes undervisning kan gives mere prestige på universiteterne.  

”Jeg er meget enig i behovet for, at undervisning på universiteterne i højere grad bliver anerkendt og meriterende på lige fod med forskningen. Det vil være et vigtigt nybrud, at videnskabelige medarbejdere på alle karrieretrin skal have ret og pligt til pædagogisk og didaktisk kompetenceudvikling, og at også postdoc, hvis de har undervisningsopgaver, skal tilbydes pædagogisk og didaktisk kompetenceudvikling. Men vi kan fra Akademikerne ikke støtte flertalsanbefalingen om at stække studienævnene. Derfor har vi sammen med rektorerne i Danske Universiteter lavet en mindretalserklæring om, at vi ønsker at fastholde studienævnenes nuværende rolle, hvor medindflydelse og medinddragelse sikrer et højt fagligt engagement fra de studerende og videnskabelige medarbejdere i udviklingen af uddannelsernes tilrettelæggelse og faglige indhold,” slutter Lars Qvistgaard.

Læs en sammenfatning af udvalgets rapport

Læs udvalgets samlede anbefalinger

Udvalgets samlede rapport findes her

[X]