Politik

Gennemsigtighed i uddannelsesvalget

Akademikerne hilser tiltaget om et digitalt værktøj for uddannelsessøgende velkomment. Forhåbentligt kan det digitale værktøj bidrage til at bringe beskæftigelsesperspektivet tydeligere ind i den unges uddannelsesvalg. Og et sådant perspektiv på uddannelsesvalget kan måske hjælpe den unge til i højere grad at se ud over drømmeuddannelsen for i stedet at se uddannelsen som en trædesten på vejen til ønskejobbet.

Læs høringssvaret her

[X]