Politik

Fremdriftsreform: Akademikernes forslag om en ECTS-bank vækker genklang

Uddannelsesordfører Jacob Mark (SF) har bedt om, at Akademikernes forslag om en ECTS-bank bliver en del af de politiske forhandlinger om justering af fremdriftsreformen. Det fortalte han på Akademikernes konference: ”Fremdriftsreformen til eftersyn – når hastighed trumfer kvalitet og relevans”.

På konferencen appellerede studerende, aftagere, undervisere og universitetsledelser til politikerne om at få justeret fremdriftsreformen, og at det haster. For allerede nu viser erfaringerne med fremdriftsreformen, at reformen presser uddannelsernes faglige kvalitet og de studerendes mulighed for at opnå relevant praksiserfaring.

Men ikke nok med det. Det viser sig samtidig, at politikerne med fremdriftsreform har givet liv til et veritabelt administrativt monster blandt andet på grund af bestemmelsen om tvangstilmelding af de studerende til eksamen og reeksamen.

ECTS-bank
Akademikerne foreslår, at bestemmelsen om tvangstilmelding bliver fjernet. I stedet skal de studerende tildeles en ECTS-bank på 30 ECTS-point, der giver mulighed for at skylde og opspare ECTS-point. Med ECTS-banken flyttes ansvaret for fremdrift fra universiteternes administration til den enkelte studerende, og den studerende får mulighed for at tage ejerskab over sit studieforløb inden for en fleksibel ramme på 30 ECTS og under hensyn til behovet for faglig progression.

De politiske forhandlinger om justeringer af fremdriftsreformen forventes at gå i gang inden for de kommende uger.

Formand Finn R. Larsens velkomsttale fra konferencen kan læses her

Akademikernes fem forslag til justering af fremdriftsreformen kan læses her

Reportage fra konferencen

Læs reportage fra konferencen på Magisterbladets hjemmeside

Læs reportage fra konference på CBS Observers hjemmeside

[X]