Politik

Forlænget retskrav er en vigtig nyskabelse for universitetsuddannelserne

Uddannelsesministeren har med sit udspil, ”Fleksible universitetsuddannelser til fremtiden”, valgt at følge Universitetsudvalgets anbefalinger om ny universitær uddannelsesstruktur. Akademikerne deltog i Universitetsudvalgets arbejde, og er godt tilfreds med, at uddannelsesministeren har taget udvalgets anbefalingerne til sig, ikke mindst anbefalingen om at forlænge bachelorers retskrav til kandidatoverbygningen med tre år. En forlængelse af retskravet vil give den studerende mulighed for at stå af efter bacheloruddannelsen i et par år for derefter at vende tilbage til universitetet med praksiserfaring, som kan sættes i spil på kandidatuddannelsen.

Særligt en forlængelse af bachelorers retskrav vil være en afgørende nyskabelse for universitetsuddannelserne, vurderer Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne:  

- En forlængelse af bachelorers retskrav er et gammelt ønske fra Akademikerne om at skabe større vekselvirkning mellem uddannelse og arbejdsmarked, og derfor er jeg også virkelig glad for, at politikerne har valgt at lytte til de gode argumenter. Det nuværende retskrav er for rigidt og afholder helt givet dygtige og ambitiøse bachelorer fra at stå af i et par år inden de fortsætter på kandidatoverbygningen, fordi de er bange for at miste retten til at færdiggøre deres universitetsuddannelse. Derfor giver muligheden for at have et retskrav i op til tre år, rigtig god mening.

Et andet nyt tiltag i regeringens udspil, er, at universiteterne skal have mulighed for at udbyde en 1årig master for bachelorer, tilrettelagt på deltid eller fuldtid, og på ordinære vilkår, det vil sige uden deltagerbetaling og med SU. Akademikerne er ikke afvisende overfor, at der på sigt kan vise sig behov for en sådan 1årig master og særligt som deltidsvariant. Men det er helt afgørende, at det er op til den enkelte bachelor, om man fortsætter på kandidatuddannelsen eller beslutter sig for en 1årige master, understreger Lars Qvistgaard: 

- Universitetsuddannelsernes 3+2-struktur skal fortsat være hovedstrukturen, sådan som Universitetsudvalget også understreger i deres rapport, for vi har som samfund ikke brug for mindre uddannelse fremover, tværtimod. Men jeg er også enig i, at vi har behov for mere fleksibilitet og vekselvirkning mellem uddannelse og praksis, og her kan en sådan 1årig master på deltid være et meningsfuldt alternativ for nogle bachelorer.  

Regeringens udspil er i det hele taget ambitiøst og indeholder også krav til universiteterne om at øge timetallet, vejledning og feedback på visse uddannelser, hvilket Akademikerne kun kan bakke op om, siger Lars Qvistgaard:

- Men det må ikke blive en gratis omgang tomsnak fra regeringens side at bede universiteterne om at øge timetallet på uddannelserne. Ønsker man at hæve kvaliteten, må der også følge penge med. Et godt sted at starte er at få gjort op med de årlige 2 pct. besparelser på uddannelserne.

[X]