Politik

Finanslovsforslag 2013: Taxameterløftet fortsættes

Det er opløftende og konstruktivt, at regeringen forlænger taxameterløftet for de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser tre år frem.

Taxameterløftets fortsættelse har været et kardinalpunkt for AC i forhold til regeringens finanslov, og det er ingen hemmelighed, at AC's politiske arbejde for en fortsættelse af taxameterløftet har haft vanskelige vilkår.

Løkke-regeringens finanslovsforslag fra sidste år indikerede således, at en fortsættelse af taxameterløftet ikke kunne tages for givet. Taxameteraftalens ordlyd om, at taxameterløftet fra 2012 skal udgøre 5.000 kr. var i Løkke-regeringens sidste finanslovsforslag blevet ændret til i 2012. AC har derfor det seneste års tid vedholdende gjort det nye hold af politiske ordførere opmærksom på den forventning om en fortsættelse af taxameterløft, der ligger i den politiske aftale med det lille ord "fra" 2012.

Det forhold, at man på visse universitetsuddannelser i perioden har ud- vist en manglende evne og en politisk tonedøvhed i forhold til at levere kvalitetsløft for de ekstra bevilligede uddannelsespenge, gjorde det ikke nemmere at bede om en fortsættelse af taxameterløftet. AC vil derfor gerne kvittere regeringen for at udvise tillid til universiteterne som samlet system.

Taxameterløftet for samfundsvidenskab og humaniora er med regeringens finanslov finansieret til og med i 2015. AC vil i det kommende år fremlægge argumenter og dokumentation for behovet for et permanent taxameterløft og indlede nærmere dialog med universiteterne om uddannelsernes kvalitetsniveau.

AC's samlede bemærkningerne til finanslovsforslaget for 2013

[X]