Politik

Finanslovsforslag 2013: Finansiering af meroptag på uddannelserne

Det er godt og nødvendigt, at regeringen anviser fuld finansiering af det store optag af studerende på de videregående uddannelser og heraf afledte udgifter til SU.

For 2013 afsætter regeringen således ekstra 900 mio. kr. til øget uddannelsesaktivitet - og tilhørende SU - for alle de videregående uddannelser.

AC's vurdering af realiserbarheden i regeringens ambition om øget ud- dannelsesniveau blandt kommende ungdomsårgange, hænger tæt sammen med den fortsatte vilje til at anvise den påkrævede finansiering. I samme moment, er det afgørende for AC at understrege, at regeringens uddannelsesmålsætninger skaber store kvalitetsudfordringer for universiteterne og de andre videregående uddannelsesinstitutioner. Det er fint, at regeringen med de ekstra midler, leverer sin del til ambitionens opfyldelse. Men tilbage står en fortsat indsats på uddannelsesinstitutionerne i forhold til at sikre, at det høje optag ikke medfører glidende kvalitetspres på uddannelserne.

AC's samlede bemærkningerne til finanslovsforslaget for 2013

[X]