Politik

Fakta om SU

SU’en er for alvor sat til debat i medierne, blandt andet båret frem med forslag om at omlægge SU’en på kandidat-uddannelserne til lån. Fælles for forslagene til SU-forringelser er, at forslagsstillerne ser bort fra SU’ens positive effekt på social mobilitet og gennemførelse. Til brug for en nødvendig kvalificering af debatten, har Akademikerne derfor indsamlet viden fra undersøgelser og forskningsprojekter om SU’ens positive effekt på social mobilitet og gennemførelse.

SU ER AFGØRENDE FOR SOCIAL MOBILITET

FUP OG FAKTA I SU-DEBATTEN

SOCIAL MOBILITET OG STUDIEGENNEMFØRELSE I NORGE

For yderligere informationer

Jakob Brandt, vicedirektør, T: 2425 2727, E: jb@ac.dk
Birgit Bangskjær, chefkonsulent, T: 2249 5855, E: bba@ac.dk

2425 2727
2425 2727
[X]