Drop myterne, Berlingske!

Drop myterne, Berlingske!

Kære Dimittender. Fremtiden ser ikke så sort ud, som man ellers kunne få indtrykket af, hvis man har læst Berlingske i forrige weekend. I Berlingskes leder søndag den 3. november 2019 gør avisen sig nemlig skyldig i en ordentlig omgang mytemageri, der tegner et helt forkert billede af fremtidsudsigterne for unge akademikere.

Udgangspunktet for Berlingskes leder er tal, der viser, at hver 5. dimittend i København og Aalborg har været ledige i 6 ud af de sidste 12 måneder. På den baggrund konkluderer de, at der bør uddannes færre akademikere.
Men Berlingske glemmer at tage det lange lys på. Det er rigtigt, at vi har en udfordring med søgeledighed, og at ledigheden for nyuddannede er høj det første stykke tid. Det er en reel udfordring for mange forskellige uddannelser. Det skal vi selvfølgelig tage meget alvorligt. Men allerede de første måneder efter dimissionen er ledigheden for nyuddannede akademikere faldet gevaldigt og er derefter lavere end for de fleste andre faggrupper, og efter 2 års dimission har akademikergrupperne faktisk de laveste ledighedsgrader.


Derfor virker det malplaceret, at Berlingske taler om en bevidstløs uddannelsespolitik, der har til formål at øge antallet af akademikere. Jeg ved ikke, hvor Berlingske har gemt sig de seneste par år, men I 2014 vedtog Folketinget en dimensioneringsplan med det formål at flytte studerende fra studier med relativt høj ledighed til studier med høj efterspørgsel. Vi kan se på de sidste års studieoptag, at det har flyttet ansøgningsmønstrene, og der bliver allerede bl.a. optaget færre. Dimensioneringen slår fuldt igennem i 2020 – det er om et halvt år. Mon ikke vi skal have is i maven indtil da og tale de unge op, der er uddannet i stedet for at øge mytemageriet ud fra en forældet forståelse af uddannelsespolitikken

Forringelser ind ad bagdøren

Berlingske benytter også lejligheden til både at slå et slag for lavere SU og en lavere dagpengesats for dimittender.

Konsekvensen af en lavere SU vil være, at færre uddanner sig. Men jeg synes, at det er usympatisk at spekulere i at forringe unges muligheder til at tage en uddannelse ved at sørge for, at de ikke har råd.

Også dimittendsatsen er tilbage i skudlinjen. Hvorfor det gode økonomiske incitament kommer af et fald i dimittendsats på 3000 kr., som CEPOS foreslår, og ikke fx af udsigten til en fuldtidsløn, står hen i det uvisse. Men virkeligheden er, at dimittendsatsen i forvejen kun dækker de mest nødvendige udgifter. Yderligere nedskæringer vil reelt betyde, at mange dimittender ikke kan få økonomien til at hænge sammen.

Drop myterne og kom i gang med at løse de rigtige udfordringer

Men det værste ved Berlingskes mytemageri er, at de problemer, avisen opfinder, kommer til at skygge for de udfordringer, der faktisk er på området. Rigtig mange unge akademikere har svært ved at få deres første job. Ikke fordi de ikke har lyst, eller der ikke er brug for dem - når først de har foden indenfor på jobmarkedet, får de både brugt deres uddannelse, bidrager til fællesskabet og bruger dagpengeordningen meget lidt - men fordi kontakten mellem dimittender og virksomheder er for svag.

I Akademikerne kører vi Akademikerkampagnen, der hvert år hjælper med at bygge bro mellem især små- og mellemstore virksomheder uden det store kendskab til akademisk arbejdskraft og de unge dimittender. Og det virker. Rigtig mange virksomheder har fået hjælp til at få deres første akademiker, og rigtig mange dimittender har fået øjnene op for de muligheder, der ligger i de små- og mellemstore virksomheder. Det er de broer, der skal bygges og udbygges. Og det har vi alle - både arbejdsmarkedets parter, politikerne og uddannelsesinstitutionerne - en stor fælles opgave i at løfte sammen. 

Jeg er ikke i tvivl om, at hvis vi skal have det bedst mulige samfund, så har vi brug for dygtige unge fra alle faggrupper. Derfor har vi et fælles ansvar for at sikre gode rammer for dimittenderne og for unge under uddannelse; lige meget hvilken uddannelse det i øvrigt er. Men det kræver, at vi dropper mytemageriet. Nu.

 

- Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

[X]