Politik

Billedreportage fra AC og FTF's fælles konference: En stor sammenbragt familie – harmoni eller konflikt?

Konferencen blev afholdt den 24. oktober 2012.

Med samlingen af de videregående uddannelser under samme ministerium er grundstenen lagt for regeringens vision om et mere sammenhængende
og fleksibelt videregående uddannelsessystem. AC og FTF deler regeringens vision og indbyder med denne fælles uddannelseskonference aktører og interessenter fra det danske uddannelseslandskab til at deltage i en åben og fordomsfri debat om visionens realisering.

Hvilke forudsætninger skal være til stede for at skabe klare og gennemsigtige veje og overgange på tværs og på langs i uddannelsessystemet? Hvordan undgår vi, at øget fleksibilitet sætter uddannelsernes kvalitet og særkende under pres? Hvad er udfordringerne, hvor ligger begrænsningerne og hvor er der basis for forbedring?

deltagerne

 

Velkomst, Bente Sorgenfrey, formand for FTF

 bente red.

 

Ordstyrer Jacob Rosenkrands, vært på DR2 Deadline

jacob red.

 

Vidnepanel 1
Meritaftaler mellem uddannelser: Hvori ligger begrænsningerne, hvad virker i dag, og hvordan kan det bredes ud?

 Vidnepanel 1

vidnepanel 1 2 perosner

 

Vidnepanel 2
Overgange mellem uddannelsesniveauer: Hvori ligger de store udfordringer, og hvad kan være mulige løsninger?

vidnepanel 2

vidnepanel 2 randi

 

Vidnepanel 3
De studerende og de ansattes stemme

vidnepanel 3

 

Debatpanel
Tre sektorer i ét videregående uddannelsessystem: Hvori består konflikterne og hvordan får vi skabt harmoni i den store sammenbragte familie?

debatpanel

 

Afrunding og de videre perspektiver, Erik Jylling, formand for AC

erik red.

 

 

 

 

[X]