Politik

Behov for evalueringer på universitetsområdet

Ansvaret for evaluering og akkreditering af de videregående uddannelser som udføres af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) overgår til Uddannelsesministeriets ressort. AC foreslår, at ressortflytningen bruges til at få skabt et samlet kvalitetssikringssystem, der har fokus på såvel kvalitetsudvikling som kvalitetssikring.

Læs AC's forslag til et nyt kvalitetssikringssystem.

[X]