Politik

Akademikernes høringssvar vedrørende Censorudvalgets rapport

Censorudvalget konstaterer indledningsvist, at censorsystemet nyder bred tilslutning, og at censorsystemet for nærværende har et uudnyttet potentiale i forhold til at bidrage til kvalitetssikringen af uddannelserne. Akademikerne er uenig i udvalgets anbefaling om at ophæve minimumsreglen for ekstern censur samt anbefalingen om at forankre censorkorpsene på institutionerne.

Læs mere i høringssvaret her

[X]