Politik

Akademikernes høringssvar vedr. erkendtlighed ved projektorienterede forløb

Akademikerne hilser det velkomment, at der indføres mulighed for, at virksomhederne kan give studerende i projektorienterede forløb en erkendtlighed. Når det er sagt, er der dog en række unødige problematiske forhold i lovudkastet, der bør rettes op på.

Læs mere i Akademikernes høringssvar til ministeriet her.

[X]