Politik

Akademikernes høringssvar vedr. begrænsning af dobbeltuddannelse

Helt grundlæggende er uddannelsesloftet ude af trit med den fleksibilitet i uddannelsessystemet, som fremtidens arbejdsmarked tilsiger. Forslaget er i direkte modstrid med behovet for at skabe flere uddannelsesmuligheder på et arbejdsmarked, der er svært omskifteligt.

Læs Akademikernes høringssvar til ministeret her.

[X]