Politik

Akademikernes høringssvar vedr. ændringer i forbindelse med justering af fremdriftsreformen

Fremdriftsreformen fremstår som et åbenlyst eksempel på en uheldig politisk detailstyring af universiteterne med kvalitetsforringelser og tab af nødvendig fleksibilitet på uddannelserne til følge.

Læs hele høringssvaret her

[X]