Politik

Akademikerne og DI i fælles henvendelse til uddannelsesminister Tommy Ahlers om taxameterløftet

Akademikerne har sammen med DI rettet henvendelse til uddannelsesminister Tommy Ahlers med appel om, at regeringen får fjernet usikkerheden om taxameterløftets videreførelse i forbindelse med næste års finanslov. Hvis taxameterløftet ikke videreføres, vil det betyde 300 mio. kr. mindre til de samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser på universiteterne. En sådan voldsom besparelse er uholdbar, ikke mindst i lyset af det årlige 2 pct. omprioriteringsbidrag.

Læs brevet til uddannelsesministeren her.

[X]