Politik

Akademikerne anerkender nødvendigheden

Akademikerne er enig med regeringen i sin diagnose: Sammenhængen mellem de senere års rekordhøje optag på universiteterne med de historiske høje dimittendledigheder kan ikke ignoreres. Derfor anerkender Akademikerne, at uddannelsesminister Sofie Carsten Nielsen med sit udspil til dimensionering af de videregående uddannelser nu udviser handling.

Finn R. Larsen, formand for Akademikerne, udtaler:

”Akademikerne har gentagne gange advaret mod en for høj vækst i optaget på universiteternes uddannelser, og hverken den enkelte ledige dimittend eller samfundet kan være tjent med, at vi uddanner til systematisk arbejdsløshed.”

”Regeringens udspil til dimensionering kan være en del af løsningen, men vi skal ikke kun opsætte barrierer og omfordele uddannelsespladser. Der er også brug for, at vi fremadrettet kigger på uddannelsernes indhold og kvalitet i forhold til arbejdsmarkedets behov.”

Akademikerne har tidligere foreslået, at optaget på visse uddannelser med systematisk høj ledighed dimensioneres i et koordineret samarbejde mellem universiteterne. Og såfremt dette ikke kan lade sig gøre, at der i stedet etableres en central statslig dimensionering af uddannelserne.  

”Regeringen har valgt ikke at ville vente på, at universiteternes model til dimensionering blev realiseret. Vi skal sikre, at en dimensionering af optaget på en uddannelse ikke får fatale konsekvenser for det bagvedliggende faglige miljø. Derfor havde vi gerne set, at dimensioneringen var løst i samarbejde med universiteterne,” slutter Finn R. Larsen.

For yderligere kommentarer:

Formand Finn R. Larsen, mobil 29 66 69 77

Error loading MacroEngine script (file: Aside.cshtml)
[X]