Politik

Akademikerne afholder konference om fremdriftsreformen

Fremdriftsreformen til Eftersyn - når Hastighed trumfer Kvalitet og Relevans.

Med efterårets politiske forhandlinger om fremdriftsreformen som bagtæppe, afholder Akademikerne konferencen: Fremdriftsreformen til Eftersyn – når Hastighed Trumfer Kvalitet og Relevans.

Politikerne skal nå til enighed om en justering, der kan fjerne de utilsigtede og kontraproduktive konsekvenser, reformen har for universitetsuddannelsernes kvalitet og relevans. Derfor ønsker Akademikerne med konferencen at bidrage til at få kastet lys over reformens negative konsekvenser, samt få debatteret hvordan disse bedst afhjælpes. På konferencen giver vi taletid til nogle af de mange, der på nærmeste hold mærker konsekvenserne af reformens rigide bestemmelser.

Vi har inviteret uddannelsesansvarlige, undervisere, studerende og virksomheder til at give deres vurdering af, hvor fremdriftsreformens fokus på hastighed har fået lov til at trumfe hensynet til uddannelsernes kvalitet og relevans. Og vi har inviteret folketingspartiernes uddannelsesordførere til at forholde til de forskellige erfaringer og debattere løsningsforslag.

Der vil være  indskrivning med morgebuffet fra kl. 8.30. Efter konferencen serveres sandwich. Konferencegebyr på 750 kr

Afholdes den 29. oktober 2015 kl. 9.00—13.00 - Axelborg, Vesterbrogade 4A, København K.

Læs programmet her

Du kan tilmelde dig konferencen her.

Frist for tilmelding er den 26. oktober 2015.

Først-til-mølle-princippet gælder ved tilmelding.

Du må meget gerne videresende invitationen i dit netværk!

[X]