Politik

UBVA's aktiviteter

Rådgivning
UBVA rådgiver løbende Akademikerne-organisationerne og deres medlemmer i konkrete spørgsmål om intellektuelle ejendomsrettigheder, især ophavsret. Rådgivningen ydes i vidt omfang af universitetsjurister med ekspertise inden for intellektuel ejendomsret.

Retssager
UBVA fører principielle retssager om intellektuelle ejendomsrettigheder for medlemmer af Akademiker-organisationer.

Kurser
UBVA udbyder kurser i ophavsret og andre intellektuelle ejendomsrettigheder. UBVA har bl.a. kurser om grundlæggende ophavsret, ophavsret for biblioteker, ophavsret for forfattere, immaterialret for iværksættere, undervisning og jura m.m. Kurserne er åbne for alle interesserede.

Bogudgivelser
UBVA støtter udgivelsen af bøger om intellektuelle ejendomsrettigheder. Det er normalt en betingelse for støtten, at en elektronisk version af bøgerne lægges gratis til download på www.ubva.dk.

Symposier
UBVA holder hvert år et stort symposium om et akademikerrelevant, aktuelt emne med relation til intellektuelle ejendomsrettigheder. Symposierne filmes og lægges som web-tv på www.ubva.dk. Der er normalt en stor interesse for symposierne.

Gå-hjem-møder mv.
UBVA afholder og deltager gerne i gå-hjem-møder, debatarrangementer o.l. om intellektuelle ejendomsrettigheder. UBVA deltager også i debatter på de årlige folkemøder på Bornholm.

Informationsportaler
UBVA driver informationsportalen www.undervislovligt.dk, der ved hjælp af tekster, film, tegnefilm og quizzer m.m. forklarer de juridiske regler, der gælder for undervisning. Desuden står UBVA bag www.forskerportalen.dk, som forklarer om en række forskningsetiske og -juridiske spørgsmål forbundet med forskning. Begge portaler har materiale både på dansk og engelsk.

Legater mv.
UBVA uddeler legater mv. til eksperter og akademiske forfattere, der har leveret bidrag til visse radio- og tv-udsendelser. Desuden uddeler vi et legat til akademiske programmedarbejdere.

Bestyrelsesarbejde mv.
UBVA repræsenterer akademikerstanden i en række organisationer, der beskæftiger sig med intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder Copydan, Forfatternes Forvaltningsselskab, Samrådet for Ophavsret mm.

[X]