Politik

UBVA

UBVA står for Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde. UBVA er et særligt udvalg under Akademikerne, der varetager akademikeres interesser i relation til immaterialret, dvs. ophavsret, patentret, brugsmodelret, designret og varemærkeret. I praksis arbejder UBVA først og fremmest med ophavsret.

[X]