Politik

Vi skal hjælpe det gode og lange arbejdsliv på vej

Seniortænketanken har i dag offentliggjort 20 anbefalinger til, hvordan vi sikrer, at flere får et godt og langt arbejdsliv og derved får lyst til at blive længere på arbejdsmarked. Anbefalingerne bliver nu givet videre til regeringen, som forhåbentligt vil lytte til de forslag, der er kommet.

På en lang række områder oplever arbejdsgiverne i dag, at der er mangel på kvalificeret arbejdskraft, og derfor nedsatte den tidligere regering Seniortænketanken med det formål at komme med anbefalinger til, hvordan flere får lyst og mulighed for at blive længere på arbejdsmarkedet. Arbejdet i tænketanken er nu afsluttet, og der er kommet en række konkrete ideer til, hvordan vi bedre fastholder seniorer i job.

- Vi ved, at arbejdsgiverne har brug for flere hænder. Vi ved også, at rigtig mange gerne bliver længere på arbejdsmarkedet. Derfor har det også været helt afgørende for os at komme med forslag, der tager højde for de ændrede vilkår, der kan opstå med alderen og samtidig anerkender den store værdi, som seniorerne skaber på arbejdspladserne” siger Dansk Magisterforenings formand, Camilla Gregersen, der er Akademikernes repræsentant i Seniortænketanken.

Blandt de konkrete anbefalinger fra Seniortænketanken er et forslag om et partnerskab, bestående af bl.a. arbejdsmarkedets parter, som skal understøtte det gode og lange arbejdsliv, så flere seniorer får bedre mulighed for at arbejde længere.

- Der er brug for et fortsat fokus på at sikre gode og sunde arbejdspladser, så seniorer bliver længere i jobbet. Vi skal have gode arbejdspladser, som er åbne overfor seniorernes behov, og sunde arbejdspladser med et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, så ingen skubbes ud. Samtidigt er arbejdsmarkedet under hastig forandring, og vi skal sikre, at den enkelte har de nødvendige kompetencer til at begå sig på arbejdsmarkedet. Partnerskabet får en meget vigtig rolle for at skabe attraktive rammer for seniorer ude på de enkelte arbejdspladser, siger Camilla Gregersen.

Seniortænketanken lægger op til en udvidet pensionskommission, der skal foreslå forenklinger af pensionssystemet og sikre positive incitamenter samt en bedre sammenhæng i det samlede pensionssystem.

- Det danske pensionssystem er komplekst, og der er brug for forenkling. Vi kan sikre en bedre sammenhæng og gennemsigtighed for borgeren ved at forenkle systemet, så det bliver lettere for den enkelte at gennemskue de økonomiske aspekter ved at blive længere tid på arbejdsmarkedet, siger Camilla Gregersen.

Arbejdet stopper ikke med Seniortænketankens rapport, men det er nærmere startskuddet på arbejdet med at sikre det gode og lange arbejdsliv for alle.

Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, tilføjer:

- Vi kommer alle til at arbejde længere på et arbejdsmarked, hvor kravene til den enkelte hele tiden skifter, og dermed også jobindholdet. Så det er en bunden opgave at hjælpe det gode og lange arbejdsliv på vej. Gennem lokale løsninger skal vi skabe gode og attraktive arbejdspladser, der udvikler og passer på medarbejderne. Det skal ske ved løbende at løfte medarbejderne kompetencer, og ved at vi forebygger fysisk og mental nedslidning, udtaler Lars Qvistgaard, formand for akademikerne, og fortsætter

- Sidst men ikke mindst så skal vi tage ordentlig hånd om dem, der har behov for at stige af arbejdstoget tidligere, hvad enten der er tale om en tømrer, en skolelærer eller en dyrlæge.

Kontakt

Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening og Akademikernes repræsentant i Seniortænketanken, 27 12 92 33

Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, 21 47 26 86

[X]