Politik

Vi kan gøre mere for at integrere flygtninge

Akademikerne deltog i går på statsministerens topmøde på Marienborg om integration af nyankomne flygtninge i Danmark. Akademikerne mener, at flygtninges og asylansøgeres adgang til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet skal gøres nemmere for at styrke integrationsindsatsen.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen afholdt i går topmøde på Marienborg, hvor Akademikerne sammen med flere virksomheder, uddannelsesinstitutioner og frivillige organisationer var inviteret.

Akademikerne bakker op om regeringens ønske om at løfte integrationsindsatsen, og har flere forslag og ideer til at realisere arbejdet.

Akademikerne mener, at det er vigtigt, at konkrete initiativer kommer til at omfatte alle flygtninge og asylansøgere og ikke kun de syriske. Alle flygtninge og asylansøgere besidder ressourcerne til at gøre en positiv forskel for det danske samfund.

Uddannelsessystem vigtig brik

Integrationsindsatsen bør sikre, at flygtninge og asylansøgere hurtigst muligt kvalificeres til at kunne bidrage til det danske arbejdsmarked. Akademikerne støtter Københavns Universitets forslag om en særordning for syriske flygtninge samt en taskforce, der kan hjælpe flygtninge i gang med uddannelse eller arbejde. For at styrke tiltagets effekt foreslår vi, at Københavns Universitets forslag udvides til at omfatte erhvervsuddannelserne og de øvrige videregående uddannelser. Akademikerne vil også fremhæve vejledningen om det syriske uddannelsessystem som et vigtigt bidrag til integrationsbestræbelserne.

Flere organisationer er allerede i gang med at søsætte initiativer til at fremme integration, som kan bruges som inspiration i det kommende arbejde. Fx arbejder Dansk Journalistforbund på et tiltag, der skal hjælpe med at bygge bro fra asyl til job. Tiltaget er i opstartsfasen og har fokus på journalister blandt flygtningene i asylcentrene. Ideen går ud på, at så snart den enkelte flygtning har fået opholdstilladelse i Danmark, tilbyder Dansk Journalistforbund at hjælpe med at skabe netværk og få jobmuligheder, og bidrager med andre løsninger, som kan bringe personen videre. 

Mentorordninger

Et andet vigtigt svar på udfordringen er, at samspillet med erhvervslivet styrkes. Det er vigtigt, at der skabes adgang til private jobs. Akademikerne og de akademiske organisationer vil gerne, fx gennem konkrete projekter, påtage sig at arbejde aktivt for, at flygtninge får bedre muligheder for at bruge deres kompetencer i erhvervslivet. Dermed kan vi både hjælpe, fastholde og udvikle deres muligheder for at bidrage i relevante job og samtidig styrke det danske erhvervsliv.

Jo hurtigere flygtninge og asylansøgere lærer danske arbejdspladser at kende, des bedre. Det kræver indsigt i den kultur og de normer og værdier, som præger de enkelte arbejdspladser. Medlemmerne af de akademiske organisationer kan i en sådan sammenhæng indgå som mentorer for højtuddannede flygtninge og asylansøgere, hvis flygtninge og asylansøgere fx indsluses på offentlige arbejdspladser på særlige vilkår.

På mødet deltog udover statsministeren også udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V), beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V), ministeren for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby (V) samt uddannelses- og forskningsministeren Esben Lunde Larsen (V).

[X]