Politik

Udflytning må ikke føre til kompetencedyk

Der skal sikres et ordentlig fokus på de ansatte på de statslige arbejdspladser, der skal flytte. Akademikerne tvivler dog kraftigt på, at omkostningen, kan holdes inden for de 400 mio.kr., der sættes af på finansloven. Samtidig er det afgørende, at tiltaget følges op af initiativer, der styrker udviklingen i det private erhvervsliv, hvis regeringens mål med deres netop fremlagte plan for udflytning af statslige arbejdspladser skal lykkes med at skabe bedre balance, fremme sammenhængskraft og udvikling i hele Danmark.

”Akademikerne må tage regeringens plan om udflytning til efterretning, og er nok lidt mere bekymret for kvaliteten og produktiviteten i de berørte institutioner end regeringen. Men Akademikerne er enige med regeringen i, at der er behov for tiltag, der skaber vækst og udvikling i hele Danmark, og vi ser frem til at arbejdsmarkedets parter bliver inddraget i forhandlingen om, hvordan vi sikrer gode rammer for både dem der flytter med, og dem der bliver tilbage”, siger Finn R. Larsen, formand for Akademikerne.
 
Ledere og medarbejdere centrale
 
Flytning af statslige arbejdspladser fra et område i Danmark til et andet er ikke en simpel opgave. I værste fald kan det føre til produktivitetsfald og kompetencedyk på de offentlige arbejdspladser. Det skal undgås. Det er derfor afgørende, at regeringen ser udflytningen som en investering og sørger for finansiering, der sikrer fokus på de ansatte.  
 
Der skal gøres en indsats for at gøre det attraktivt at flytte med arbejdspladsen. Det kan gøres via fordelagtige ”karrierepakker” samt ”vilkårspakker”. Der skal også skabes rum for individuelle lokale løsninger.
 
Nogle medarbejdere vil af forskellige årsager vælge ikke at flytte med. De skal sikres tilbud om omplacering eller fornuftige fratrædelsesvilkår, samt muligheder for outplacementsforløb og kompetenceudvikling.
 
Styrk psykisk arbejdsmiljø
 
Udflytninger vil for mange ansatte betyde store forandringer i deres hverdag. Det udfordrer trivslen på arbejdspladsen. Alle udflytninger skal derfor følges op af krav om, at der fra ledelsens side, sættes øget fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Ledelsen skal sikres værktøjer, der gør dem i stand til bedst muligt at tage sig af udfordringer og styrke det psykiske arbejdsmiljø i både overgangsfasen, hvor arbejdspladsen flytter fra et sted til et andet, og i den lange periode bagefter, hvor organisationen finder sig til rette i de nye rammer.
 
Privat erhvervsliv skaber sammenhængskraft
 
Vækst og udvikling i Danmark skabes ikke alene gennem udflytning af statslige arbejdspladser. Det er et middel, der hurtigst muligt bør følges op af yderligere politiske initiativer.
 
Akademikerne mener, at regeringen skal investere mere i at fremme vækst og udvikling i det private erhvervsliv uden for storbyerne. Samtidig skal der tænkes i udbygning af uddannelsesinstitutioner over hele landet. Der er behov for tiltag, der øger mobilitet og beskæftigelse for at løfte regeringens ambitioner om et Danmark i bedre balance.

Regeringen har truffet en politisk beslutning om udflytning af 3.900 statslige arbejdspladser. 40 institutionerne skal flytte adresse – helt eller delvist.

 

[X]