Politik

Trepart: Flere og bedre kandidater til erhvervslivet

Dagens trepartsaftale kommer med en løsning på praktikpladsproblemet. Men også virksomhedernes adgang til højtuddannede nøglemedarbejdere og specialister prioriteres. Således afsættes midler til at fortsætte Akademikerkampagnen og til at udvikle matchmoduler på IT-området.

Akademikernes formand Lars Qvistgaard fremhæver tre elementer i aftalen, som bidrager til at hæve vidensniveauet på de danske arbejdspladser:

”For det første kan Akademikerkampagnen også de næste to år bidrage til et vidensløft i de mange små og mellemstore virksomheder, som har et vækstpotentiale, men mangler kompetencerne til at realisere det. For det andet er der afsat midler til et forsøg med at udvikle matchmoduler inden for IT-området, så ledige med en videregående uddannelse, der næsten har de kompetencer, virksomhederne efterspørger, kan få de relevante kompetencer,” siger Lars Qvistgaard, og fortsætter:

”For det tredje er der i næste runde af forhandlinger lagt op til en drøftelse af det samlede efter- og videreuddannelsessystem: Hvordan fungerer det, og hvilke barrierer kan der være for, at forskellige grupper kan gøre brug af mulighederne for efteruddannelse.

Akademikerkampagnen har i en årrække arbejdet for at sikre et godt match mellem de ledige højtuddannede og virksomhederne. Kampagnen samler en bred kreds af arbejdsmarkedets parter om indsatsen og har bidraget til at skabe flere tusind nye jobs til højtuddannede - særligt i de små og mellemstore virksomheder. Som et supplement hertil har Akademikerne i trepartsforhandlingerne fået forhandlet sig frem til, at der inden for en række områder med mangel på højtuddannet arbejdskraft, bliver udviklet såkaldte matchmoduler, som kan sikre ledige højtuddannede de helt konkrete kompetencer, som virksomhederne efterspørger.

AC’s forslag om Matchmoduler

[X]