Politik

Tak for rådet

Digital teknologi gør vores hverdag nemmere og giver os mange nye muligheder. Det er en kæmpe gevinst for alle. Men jo klogere vi bliver på de digitale teknologier og jo længere tid vi lever med dem, jo tydeligere er det også, at udviklingen ikke er risikofri. Vores data kan misbruges og åbne for situationer, som det er meget svært at gennemskue den fulde konsekvens af. Derfor er Akademikerne meget glade for at regeringen etablerer et nyt Dataetisk Råd, som vi gennem længere tid har anbefalet.

Regeringens nye initiativ om et Dataetisk Råd skal komme med anbefalinger til håndteringen af etiske dilemmaer og understøtte en bred offentlig debat om dataetik. Regeringen understreger, at dette er vigtigere end nogensinde set i lyset af den konstante udvikling af nye digitale teknologier i samfundet samt at fremsynede dataetiske tiltag kan være med til at sikre danske virksomheder konkurrencefordele globalt.

Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, udtaler:

”Akademikerne har længe arbejdet for et dataetisk råd i Danmark. Den digitale udvikling har en etisk dimension, vi som samfund bliver nødt til at få bedre styr på. Det tager vi et stort skridt nærmere hen imod med regeringens gode initiativ”, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

”Dagligt arbejder lønmodtagerne og de enkelte faggrupper i fronten af den digitale udvikling. I diskussionen af de etiske aspekter af digitalisering er det essentielt med perspektiver fra lønmodtagerne og forskellige fagligheder: Jurister, humanister, læger, økonomer, filosoffer, ingeniører osv. Derfor ser jeg frem til, at regeringen snarligt løfter sløret for, hvordan rådet konkret skal udformes. Jeg bidrager gerne til denne drøftelse”, siger Lars Qvistgaard.

[X]