Politik

Regeringen mangler ambitioner for investeringer i fremtiden

Med statsministerens åbningstale tegner der sig et billede af en regering, der er mere bogholder end investor. Den lægger vægt på kun lige akkurat at overholde de mindstemål, vi er forpligtet til internationalt, men giver ingen svar på, hvordan vi skaber fornyet vækst.

”Det er ikke tilstrækkeligt bare at vente på, at opsvinget vinder i styrke, og der er intet perspektiv i at ligge på gennemsnittet internationalt set. Hvis vi vil styrke den danske økonomi, væksten og velfærdssamfundet må vi have ambitioner for fremtiden og turde investere i de områder, der bidrager til at skabe vækst: Virksomhedernes innovation, nye arbejdspladser, uddannelse og forskning”, udtaler Finn R. Larsen, formand for Akademikerne.

Akademikerne deler regeringens ambition om at skabe vækst i hele landet og ser frem til det bebudede udspil om vækst og udvikling i hele Danmark. Vi foreslår, at der sættes fokus på de mange små og mellemstore virksomheder, som ønsker at udvikle sig og vokse, for det første skridt til at skabe vækst er at have ambitionen om det og viljen til at investere i det. Og mange af de nye arbejdspladser skal findes i de små og mellemstore virksomheder.

Det bør vi som samfund understøtte ved også at afsætte ressourcer til nye job og ikke kun til udflytning af eksisterende job. Akademikerne forslår bl.a. en vækstpilotordning, så det bliver lettere at skabe et godt match mellem de små og mellemstore virksomheder og den arbejdskraft, som vi har til rådighed – ikke mindst de mange ledige dimittender.

[X]