Politik

Produktivitetskommissionens anbefalinger er et wakeup-call for en nødvendig udvikling af den offentlige sektor

Læs kommentaren fra Akademikernes formand.

"Med Produktivitetskommissionens anbefalinger peges endnu engang på behovet for at ændre styringen og ledelsen af den offentlige sektor. Akademikerne er klar til at gribe opfordringerne fra kommissionen. Nu må regeringen tage ansvar og hjælpe til at der reelt kommer gang i udviklingen", udtaler Akademikernes formand, Ingrid Stage.

Akademikerne er enige i, at tillid skal højt på moderniseringsdagsordenen for at udvikle en stærkere og mere effektiv offentlig sektor. De offentlige ledere skal i højere grad frisætte ledernes og medarbejderes potentiale - kompetence, ideer, motivation - for at indfri denne ambition.

I en modernisering af styringssystemerne bør der indarbejdes en sikring af, at styringssystemet - fra Rigsrevisions indsats til den almindelige tidsregistrering - hele tiden holdes tidssvarende og effektivt, mener Akademikerne. Dette kan fx ske ved en gennemgang hvert 2 år.

Produktivitetskommissionen opfordrer parterne på det offentlige arbejdsmarked til at se på overenskomsterne med friske øjne, så de kan være med til at forny den offentlige sektor.

Akademikerne ser det som et centralt tema for de kommende overenskomstforhandlinger, at parterne bidrager til en udvikling, hvor vi som samfund kan bevare vores velfærd og yde borgerne den bedste service indenfor rammerne. Parterne har tidligere vist med Serviceeftersynet, at partssystemet er klar til at tage udfordringen på sig.

CFU's overvejelser i forbindelse med serviceeftersynet af de overenskomst- og aftalemæssige rammer i staten

Produktivitetskommissionen peger på, at der er behov for friere løndannelse og arbejdstilrettelæggelse. Akademikerne mener dog, at rammerne allerede er til stede. Det er derfor op til ledelserne at påtage sig opgaven med at bruge den lokale løndannelse mere aktivt, også for at sikre gennemsigtighed i den samlede løndannelse.

Mere information
Ingrid Stage, formand for Akademikerne, tlf: 5121 2351

[X]