Politik

Produktivitetskommission med det rette fokus

Ny kommission skal bl.a. komme med forslag til, hvordan den højtuddannede arbejdskraft anvendes bedst muligt.

Den ringe produktivitetsudvikling er en udfordring, der skal tackles offensivt af kloge hjerner uden forudfattede meninger, lyder meldingen fra økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager. Regeringsgrundlaget fra oktober 2011 lancerede idéen om en produktivitetskommission. Nu foreligger kommissoriet, og det er opløftende læsning.

Der er et stort behov for at udklække nye forslag, der kan styrke produktiviteten i dansk erhvervsliv og i den offentlige sektor. Der er dog relativ spinkel viden om, hvad der er årsager til den dårlige produktivitetsudvikling det seneste årti, og få forslag til hvordan vi stimulerer produktiviteten fremadrettet. Derfor er det fornuftigt at få et grundigt kommissionsarbejde.

Højtuddannet arbejdskraft er en væsentlig driver
Kommissionen skal bl.a. udpege de væsentligste drivkræfter bag produktivitetsudviklingen. I den sammenhæng noterer AC, at anvendelsen af viden og uddannelse, herunder allokeringen af disse ressourcer i økonomien, bliver et centralt fokuspunkt for kommissionen. Set fra AC er en del af nøglerne til at øge produktivitetsudviklingen, at kvaliteten i uddannelsessektoren er høj, og at der kommer højtuddannet arbejdskraft ud i større dele af dansk erhvervsliv. Det handler om at bruge vores kommende store dimittendårgange på bedst mulig vis.

Måling af produktivitet i den offentlige sektor er en gordisk knude
Det er også fornuftigt, at kommissionen analyserer effektiviseringspotentialet i den offentlige sektor. Der eksisterer dog ikke valide målinger af produktiviteten i den offentlige sektor.  Det er problemfyldt at udpege kvalitetsindikatorer og vægte dem, når der er tale om offentlige services. De nuværende metoder gør det heller ikke muligt at sammenligne med produktivitetsudviklingen i den private sektor eller produktivitetsudviklingen i den offentlige sektor i andre lande. Det skal blive spændende at følge kommissionens arbejde med at løse denne gordiske knude.

Processen virker veltilrettelagt
Kommissionen skal afslutte sit arbejde senest ved udgangen af 2013, men skal offentliggøre delrapporter undervejs i forløbet, herunder i 2012. AC kvitterer for en åben proces, hvor der forudsættes inddragelse af såvel organisationer som udenlandske eksperter.


Kommissoriet for produktivitetskommissionen

[X]