Politik

Principper for samarbejde mellem parterne på det offentlige arbejdsmarked om modernisering

Regeringen, lønmodtagerne og arbejdsgiverne har med de syv principper sat rammen for, at den offentlige sektor moderniseres. Der skal skabes forandring for at bevare kernen og kvaliteten i vores velfærdssystem.

Erik Jylling, formand for Akademikerne, udtaler:

"Til efteråret fortsætter arbejdet mellem aftalens parter. Men det er mindst lige så vigtigt, at moderniseringen finder fodfæste på arbejdspladserne og bliver et tema for drøftelser i SU/MED og i ledelsesgrupperne ude i sektorerne. Principperne er i den sammenhæng blot en ramme, som skal understøtte moderniseringen af den offentlige sektor, og som skal udfyldes. Det vil kræve dygtig ledelse og ansvarlige medarbejdere at få principperne omsat til handling og lokal forandring. Jeg har tillid til, at den offentlige sektor kan løse den opgave."

se principper

[X]