Politik

Nyt regeringsgrundlag: Endelig ud af dødvandet

Gode takter i det nye regeringsgrundlag, der sætter retning for videreudviklingen af vidensamfundet og tager fremtidens digitaliseringsudfordring seriøst. Vi har behov for en handlekraftig regering, men udmeldingerne om forringelser i SU’en bekymrer.

Regeringen ser rigtigt ved i sit nye grundlag at lægge op til et bredt samarbejde og på mange områder samle kræfterne fra erhvervslivet, uddannelsessektoren og parterne på arbejdsmarkedet for at drøfte fremtidige behov. Den gamle regering lagde et vigtigt spor ud for trepartsamarbejde. Vi ser frem til, at den nye regering fortsætter dette.

Men Akademikerne mener også, at det er en udfordring, at rammen for de offentlige udgifter i regeringsgrundlaget reduceres. Det er et åbent spørgsmål, hvordan regeringen vil finde finansiering til at indfri sine ambitioner.

Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, er positiv over for det nye regeringsgrundlag, men der er plads til forbedringer.

”Jeg hilser Søren Pind velkommen som ny uddannelses- og forskningsminister til en sektor, der har en central rolle for samfundets fremtidige vækst, viden, velstand og velfærd. Jeg har lagt mærke til, at Søren Pind gerne vil kaldes for fremtidsminister. Jeg tillader mig at tage den nye fremtidsminister på ordet og gøre opmærksom på, at skal vi også fremover nyde godt af uddannelser og forskning på højeste internationalt niveau, er der behov for en anderledes ambitiøs investeringspolitik. Sammen med gratis adgang til uddannelse kan vi takke årtiers visionær SU-politik for vores høje uddannelsesniveau. Så kære fremtidsminister, vi har også fremover brug for en SU, der kan understøtte, at den enkelte, uanset sociale og økonomiske baggrund, kan uddanne sig så langt evne og motivation måtte række. Det er det, vi skal leve af i fremtiden.”

”Det er godt, at den offentlige sektor endelig sættes højt på dagsordenen. Udflytningen af statslige arbejdspladser fortsætter, men her skal det fremover gøres mere intelligent og under bedre vilkår og rammer”, siger Lars Qvistgaard.

”En veldrevet offentlig sektor er med til at sikre gode forhold for det private erhvervsliv og derved skabe job og vækst. Det er fornuftigt at styrke nytænkningen i den offentlige sektor, have fokus på resultaterne og gennem en ny Ledelseskommission få fokus på en bedre styring og ledelse af den offentlige sektor. Desværre lægger regeringsgrundlaget for meget op til en fortsættelse af det nuværende styringsregime, selvom der også udtrykkes et ønske om at frisætte fagligheden hos de dygtige medarbejdere i den offentlige sektor”, siger Lars Qvistgaard.

”Hatten af for den nye regerings forslag om et Disruptionråd. Det vidner om indsigt i de udfordringer, vi står over for, og ikke mindst, at det kræver en bred kreds af aktører på arbejdsmarkedet at finde løsninger på, hvordan vi udnytter teknologien til at forny den måde, vi producerer og driver forretning på i Danmark – uden at sætte vor arbejdsmarkedsmodel ud af drift. Videnmedarbejdere får brug for nye kompetencer, og vi skal have bedre muligheder for omskoling af arbejdsstyrken”, siger Lars Qvistgaard.

[X]