Politik

Nyt lovforslag er ligestillingskamp på halv damp

Det er gode nyheder, at regeringen ændrer lov om ligeløn til mænd og kvinder (ligelønsstatistikken) for at sætte ind mod uligelønnen på det danske arbejdsmarked. Men Akademikerne opfordrer til, at initiativet følges op af forslag, der fremmer ligestillingen i større målestok.

Med det ny lovforslag sikres, at langt flere mellemstore virksomheder på det private arbejdsmarked skal udarbejde en kønsopdelt lønstatistik for sine ansatte. Loven vil gælde alle virksomheder med mindst 10 ansatte og mindst 3 ansatte af hvert køn inden for hver arbejdsfunktion.

Ingrid Stage, formand for Akademikerne, udtaler:

"Lovforslaget er et godt skridt i den rigtige retning. En større gennemsigtighed omkring lønsatserne er et vigtigt element i at kunne udjævne uretfærdige lønforskelle mellem mænd og kvinder. Der tages også højde for, at virksomhederne ikke skal opleve unødvendige dokumentationsbyrder - i og med at Danmarks Statistik tilbyder en gratis og automatisk fremsendelse af den kønsopdelte lønstatistik."

"Lovforslaget er ikke et stort spring i arbejdet for mere ligestilling, hertil er initiativet for uambitiøst. Ønsker vi for alvor at fremme mere ens vilkår for kønnene på arbejdsmarkedet, kommer vi ikke uden om at kigge på øremærket barsel til mænd. Her har vi dokumentation for, at effekterne - og gevinsterne for både kvinder og mænd - er særdeles skelsættende."  

Læs forslag til Lov om ændring af lov om lige løn til mænd og kvinder (Kønsopdelt lønstatistik)

Læs høringssvaret fra Akademikerne

Mere information:
Ingrid Stage, formand for Akademikerne, tlf.: 5121 2351. Mail: is@ac.dk

[X]