Politik

Nye tal om fremtidens akademikerudbud kalder på initiativer til jobvækst

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har netop gennemført en undersøgelse, der viser, at andelen af akademikere i arbejdsstyrken øges støt frem mod 2040, hvor de ventes at udgøre op mod godt 35 pct. af de 35-40 årige og mere end 25 pct. af dem under 60 år.

Hovedkonklusionerne fra rapporten er:

• Ved uændrede tilgangsfrekvenser til de akademiske uddannelser vil det samlede antal af akademikere øges fra ca. ½ mio. til ca. 1 mio. personer i årene frem mod 2040, når en række uddannelser, der traditionelt henregnes til akademikerfællesskabet, medtages.

• Opgøres alene udviklingen blandt personer med en lang videregående uddannelse (inkl. ph.d.), øges antallet fra ca. 325.000 til ca. 670.000 personer.

• Antallet af akademikere i arbejdsstyrken ventes tilsvarende at vokse betydeligt. Med ovenstående brede afgrænsning af akademikere, ventes antallet at stige fra ca. 386.000 til ca. 736.000 personer.

• Ses der alene på personer med en lang videregående uddannelse (inkl. ph.d.), øges antallet i arbejdstyrken fra ca. 279.000 til ca. 582.000.

Udviklingen i akademikerudbuddet i perioden 2014-2020 viser, at der allerede nu er behov for at sætte fokus på jobskabende initiativer. Ifølge undersøgelsesprognosen bliver der behov for jobinitiativer, der kan imødekomme behovet for nye job til godt 10.000 flere akademikere hvert år frem til år 2020.

Finn R. Larsen, formand for Akademikerne, udtaler:

”Undersøgelsen understreger, hvor vigtigt det er at styrke indsatsen for at skabe nye job til akademikere i den private sektor, så Danmark kan opnå højere vækst. Akademikeres kompetencer har stor betydning for en positiv udvikling i de danske virksomheder, og derfor skal vi sikre, at de bliver nyttiggjort. Den opgave skal vi sammen hjælpe til med at løfte.”

”Danmarks store investeringer i uddannelser er en vigtigt komponent i at løse de udfordringer, vi står over for som samfund. Med den nye undersøgelse får vi et konkret overblik over, hvor stort behovet er for jobskabelse med de nuværende uddannelsesfrekvenser på universiteterne. Tallene er et vigtigt grundlag at kigge på i den løbende debat om sammenhængen mellem vækst, uddannelsessystem og arbejdsmarked.”

Læs undersøgelsen: Det fremtidige arbejdsudbud blandt akademikere

Mere information

Finn R. Larsen, formand for Akademikerne, frl@ac.dk, 2966 6977

Error loading MacroEngine script (file: Aside.cshtml)
[X]