Politik

Mere innovation på de offentlige arbejdspladser

Innovation er et vigtigt værktøj til at styrke opgaveløsningen i den offentlige sektor – og dermed servicen over for borgerne. COI (Center for Offentlig Innovation) har netop offentliggjort www.innovationstesten.dk, der kan hjælpe med at få endnu mere gang i innovationen på de offentlige arbejdspladser.


Nu kan enhver politiker, offentlig leder eller medarbejder hente inspiration til innovationsarbejdet i den offentlige sektor – og teste sin egen institution i forhold til andre. COI har nemlig udviklet en ny innovationstest, der viser, hvor de offentlige arbejdspladser placerer sig i innovationslandskabet. Testen kan bidrage til at sætte gang i en dialog og et samarbejde om udvikling af arbejdspladsen, og et kig på andres løsninger kan inspirere til, hvor arbejdspladsen selv kan blive bedre.

Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne, udtaler:
”Der skal mere fart i spredningen af den offentlige innovation. Center for Offentlig Innovation er afgørende for, at dette sker. Vi får mere for skattekronerne, når offentlige arbejdspladser hjælper hinanden med at skyde genvej til innovation i stedet for, at de hver især finder på løsninger på de samme problemer”, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

Mere om www.innovationstesten.dk
Du kan besvare testen online på 10 min. I testen svarer brugeren individuelt og anonymt på udvalgte spørgsmål fra innovationsbarometeret, for derefter at få genereret personspecifikt svar, der viser hvor brugeren selv ligger placeret i forhold til landsgennemsnittet..

Dermed fås svar på ens egen placering med hensyn til fx:

• Hvilken slags innovation gennemføres – service, produkt, organisering eller…?
• Hvilken værdi skabes – effektivitet, kvalitet, bedre borgerinddragelse eller…?
• Hvad sætter processen i gang – økonomisk pres, politikere, medarbejdere eller…?
• Hvad fremmer eller hæmmer innovationerne – lovgivning, borgere, økonomi eller…?
• Hvordan ser organisationskulturen ud?
• Du kan også bruge innovationstesten ved konferencer eller andre arrangementer, hvor du ønsker at få genereret svar fra en afgrænset gruppe.

Læs mere på COI’s hjemmeside

[X]