Politik

Mens vi venter på opsvinget: Åbningstale med social profil.

Akademikernes kommentar til statsministerens åbningstale.

Statsministeren koncentrerede sig i dagens åbningstale om de sociale temaer, mens de store økonomiske udfordringer knyttet til konkurrenceevne og beskæftigelse kun blev flygtigt berørt.

Det er meget positivt, at regeringen anlægger en høj social profil, men skal vi øge indsatsen på de sociale områder, så kræver det et bedre økonomisk grundlag for at bevare balancen i den offentlige økonomi. Mens vi venter på opsvinget, har vi brug for at skabe stærke private virksomheder og kreative iværksættere, så vi kan få mere vækst og flere arbejdspladser og dermed stabilisere og forbedre økonomien.

Statsministeren bebudede i talen en gennemgang af virksomhedernes rammevilkår med henblik på at skabe bedre regulering, enklere regler og skarpere konkurrence. Hun redegjorde også for de meget positive tiltag i forhold til at få vedtaget forslaget om en fælles europæisk patentdomstol. Disse tiltag er vigtige, men regeringen må også gå skridtet videre og styrke mulighederne for, at vi får flere vækstiværksættere.

Der er særligt brug for bedre muligheder for finansiering til nye virksomheder, der har den gode idé og den rigtige forretningsplan. Vi har også mange kompetente ledige, som vi i højere grad end i dag kan stimulere til at skabe deres eget job, eksempelvis ved at de starter egen virksomhed eller bliver freelancere. Her skal beskæftigelsessystemet blive langt bedre til at inspirere og understøtte de lediges ambitioner.

Statsministeren undlod at blive konkret om regeringens ambitioner for en kommende reform af beskæftigelsesindsatsen. Hun lod forstå, at den nuværende indsats var tynget af for megen systemtænkning og bureaukrati, og at det ikke var et område præget af knappe ressourcer. Dermed lader statsministeren Koch-udvalget få arbejdsro til det igangværende udredningsarbejde.

Vi savner dog en cementering af, at målet med en reform bør være en ny aktiv arbejdsmarkedspolitik, der understøtter vækst og beskæftigelse via en langt bedre koordinering af regeringens vækst-, beskæftigelse- og uddannelsespolitiske initiativer. Det bør også blive en del af opfølgningen på Produktivitetskommissionens igangværende arbejde med fokus på effektivisering i både den private og den offentlige sektor.

Endelig er det positivt, at regeringen vil sætte ekstra fokus på at skabe stærke erhvervsuddannelser, der kan blive mere attraktive for de unge. Der er brug for mange flere dygtige faglærte set i lyset af, at Danmark også i fremtiden skal være både et produktions- og vidensamfund.

Åbningstalen og lovprogrammet

Mere information
Formand Ingrid Stage, tlf. 51 21 23 51
Afdelingschef Jakob Brandt, tlf. 24 25 27 27

[X]