Politik

Lønmodtagerne forrest i kampen for et dataetisk råd

Der er behov for digitalisering med et menneskeligt hjerte, mener Akademikerne.


LINK TIL ONEPAGER ØVERST I ARTIKLEN

Digital teknologi gør vores hverdag nemmere og giver os mange nye muligheder. Det er en kæmpe gevinst for alle. Men jo klogere vi bliver på de digitale teknologier og jo længere tid vi lever med dem, jo tydeligere er det også, at udviklingen ikke er risikofri. Vores data kan misbruges og åbne for situationer, som det er meget svært at gennemskue den fulde konsekvens af.

Derfor mener Akademikerne, at Danmark har brug for et dataetisk råd. De nye teknologer har store konsekvenser for samfundet - det private og det offentlige, lønmodtagere og arbejdsgivere, og for os som individer. Udviklingen stiller os over for nogle valg om, hvor langt vi vil lade teknologien gå i at komme tættere på vores liv. Hvor meget teknologien skal styre os, og hvor meget kan og vil vi styre den?

”Det dataetiske råd skal have det enkelte menneske og samfundet som helhed som omdrejningspunkt. Selvom vi har vænnet os til en hverdag med digitale tjenester overalt, kan konsekvenserne være både uoverskuelige og skræmmende. Digitale værktøjer er per definition hverken helte eller skurke, men brugen af dem er ikke neutral. Den digitale udvikling har en dataetisk dimension, vi som samfund bliver nødt til at få bedre styr på”, siger Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

”Dagligt arbejder lønmodtagerne og de enkelte faggrupper i fronten af den digitale udvikling. I diskussionen af de etiske aspekter af digitalisering er det essentielt med perspektiver fra lønmodtagerne og forskellige fagligheder: Jurister, humanister, læger, økonomer, filosoffer, ingeniører osv.”, siger Lars Qvistgaard.

Hvad skal et dataetisk råd fx forholde sig til?

 • Ansvarsplaceringen når selvkørende biler ulykkes?
 • Brugen af robotter i velfærdssystemet?
 • Systematisk indsamling og udveksling og brug af data mellem myndigheder og virksomheder til at forudsige og påvirke borgeradfærd ud fra økonomiske hensyn?
 • Brug af robotter og AI til at diagnosticere eller operere i sundhedssystemet?
 • Brug af ugennemsigtige algoritmer til adfærdsgenkendelse?

The list goes on!

Akademikernes anbefalinger til dataetiske tiltag:

 • Der foretages en dataetisk konsekvensanalyse af ny lovgivning
 • Beskyttelse af medarbejderne i forhold til de etiske konsekvenser som udvikling, implementering og brug af data kan have
 • Der stilles krav om bestræbelse om neutralitet ved brugen af AI
 • Der stilles krav om, at der er en tydelig deklaration til brugeren, når de interagerer med robotter fx telefonassistenter
 • Der stilles krav om transparens både for offentlige og private virksomheder ved brug af AI og Algoritmer
 • Dataetik kommer på skoleskemaet både i folkeskolen og gymnasiet

LINK TIL ONEPAGER ØVERST I ARTIKLEN

[X]