Politik

Lederne er nøglen til afbureaukratisering

Akademikerne hilser partnerskaber om fremtidens velfærd velkommen og tager gerne medansvar.

Akademikerne vil gerne bidrage til en sammenhængsreform og pege på initiativer, der kan forbedre den offentlige sektor.

”Der skal skabes et større rum til, at den enkelte leder sammen med sine medarbejdere kan udvikle løsninger, der forbedrer servicen til borgerne. Vi skal samtidig være mere åbne overfor at lære af de bedste, der hvor man er lykkes med at frigøre flere ressourcer og mere tid til borgerne”, udtaler Lars Qvistgaard, formand for Akademikerne.

Ledelseskommissionen peger bl.a. på, at enhederne er blevet for store i den offentlige sektor. Det er blevet nødvendigt at få skabt en bedre kontakt mellem den enkelte leder og medarbejderne.

”Ledere med personaleansvar skal uddannes i psykisk arbejdsmiljø, så de har de nødvendige kompetencer til at håndtere arbejdsmiljøproblemer i praksis, dvs. nedbringe sygefravær øge trivslen i den offentlige sektor. Og der kan blive behov for flere ledere i den offentlige sektor for at kunne udvikle sektoren til at levere mere og bedre service til borgerne i fremtiden”, siger Lars Qvistgaard.

Sammenhængsreformen bør også tage hånd om digitalisering og et stramt udgiftsloft i den offentlige sektor.

”Der er behov for en massiv investering i uddannelse og et løft af den nuværende arbejdsstyrkes kompetencer til de ændrede rammevilkår”, siger Lars Qvistgaard.

”Vi skal kigge på udgiftslofterne i den offentlige sektor, idet de udgør en hæmsko for langsigtet planlægning”, siger Lars Qvistgaard. 

[X]