Politik

Kommentar til finanslovsaftalen - Erik Jylling, formand for AC

Finanslovsprocessen og den endelige aftale med Enhedslisten giver efter min vurdering anledning til tre meget forskellige kommentarer.

Finanslovsprocessen og den endelige aftale med Enhedslisten giver efter min vurdering anledning til tre meget forskellige kommentarer. For det første er det i sig selv positivt, at det er lykkedes at nå frem til en yderligere håndsrækning til de udfaldstruede ledige i 2013. Opgaven er nu at få givet reelle muligheder for relevante uddannelsestilbud, der også nytter noget for de højtuddannede.

For det andet mener jeg, at det nu må stå klart, at der allerede i første halvår 2013 må forberedes større politiske initiativer med henblik på at få mere gang i vækst og jobskabelse i Danmark. Finanslovsaftalen har et begrænset ambitionsniveau, og i AC vil vi gerne medvirke til at levere ideer til en mere synlig "pakke", der kan imødekomme behovet for nye job og innovation. 

Endelig er der grund til at rose de politiske partier for at have lyttet til AC's advarsler og droppet den uigennemtænkte skatteide om at sløjfe paragraf 33a vedr. beskatningen af danskere, der arbejder for firmaer og organisationer i udlandet.

Error loading MacroEngine script (file: Aside.cshtml)
[X]